Üyelik Sözleşmesi

                                                            ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. GİRİŞ

www.matildacreations.com (Bundan sonra “Matilda Creations” ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) İnternet Sitesi üzerinden veyahut mobil uygulaması üzerinden siz Üyelere sağlanan hizmetlerden yaralanmak için öncelikle Üyelik Sözleşmesini onaylamanız gerekmektedir.

Sözleşmenin hüküm ve koşulları tarafınızca onaylanması halinde Üyelik talebi gerçekleşmiş olur. Üyeliğin aktif hale gelmesi, Üyelik talebinin Matilda Creations tarafından onaylanmasına bağlıdır.

  1. TARAFLAR
  2. Matilda Creations

Unvan: Nadide Eda Albant

Adres: Rasathane Eston Kandilli Evleri No: A11 34684 Üsküdar İstanbul

VKN: 0490561903

  1. Üye

Üyelik formunda Üye tarafından doldurulan isim, soy isim, T.C. kimlik numarası / Vergi Kimlik Numarası, adres, cep telefonu ve diğer kimlik bilgileri yazılı gerçek / tüzel kişidir.

III. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Matilda Creations’ın sahip olduğu İnternet Sitesi ya da mobil uygulama üzerinden Üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir. Üye olmayan kişiler de www.matildacreations.com üzerinden alışveriş yapabilmekte olup Üyelik yapılması; Matilda Creations’ın müşterisini tanıması, Üyelik hesabı oluşturulması ve geçmiş siparişlerinin kayıt altına alınması, kimlik ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınarak işlem kolaylığı sağlanması, belirli dönemlerde yapılmasına karar verilebilecek kampanya ve avantajlardan yararlanılmasına olanak tanır.

  1. SÖZLEŞMENİN GÜNCELLİĞİ

Matilda Creations, sözleşme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme / güncelleme hakkını saklı tutar.

Matilda Creations, İnternet Sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Bu değişiklik, tabi olunan mevzuatın uygulanmasından ya da teknik, idari, donanımsal ya da operasyonel iyileştirmelerin uygulanması için Matilda Creations yönetimi tarafından alınan karar gereği yapılabilir. Güncel hüküm ve koşullar derhal yürürlüğe girer ve Üyelerin bilgisine sunulur.

  1. KİMLİK TESPİTİ

Matilda Creations, İnternet Sitesine Üye olan kişilerin kimliklerinin tespiti için gerekli görmesi halinde Üyelik formunda yazılı bilgilere ilave olarak belge ibrazı talep edebilir. Üyenin bilgilerini güncel tutması Üye kişi sorumluluğundadır. Bu nedenle Üyelik hesabı üzerinden bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Aksinin tespiti halinde Üyelik hesabı askıya alınabilecektir.

Üye’nin doğru olmayan kimlik bilgileri ile Üye olmak istemesi durumunda ve/veya kendisine ait olmayan, başka bir kişinin kimlik bilgilerini kullanması durumunda doğacak hukuki ve cezai yaptırımların tek muhatabı olmayı kabul eder.

 

  1. HİZMETLERİN KAPSAMI ve KULLANIM KOŞULLARI

Matilda Creations’ın www.matildacreations.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.  Matilda Creations bir makaron butiğidir. Matilda Creations, makaronu değişik tatlarda ve gurme lezzetlerle birleştirerek tüketicilerle buluşturur. Matilda Creations, farklı sunumlar ile gurme lezzet ve estetiği bir araya getirir ve bambaşka bir deneyim sunarak lezzetli seçenekler sunar. Ürünlerin elektronik ortamda siparişe açık olması ve daha kolay ulaşılabilmesi adına www.matildacreations.com İnternet Sitesi hizmet vermektedir.

Matilda Creations’ın www.matildacreations.com üzerinden sunacağı Üyelik hizmeti; işbu Sözleşmenin kabulü ile oluşturulan Üye hesabı ile birlikte kendiliğinden devreye giren Üyelik hizmetidir.

Matilda Creations’ın, www.matildacreations.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Matilda Creations’a ait www.matildacreations.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından Matilda Creations adına ayıpsız olarak teslimidir. Ürünlerin teslim koşulları ve sipariş taleplerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sipariş aşamasında sunulan “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile açıklanmaktadır.

Matilda Creations, www.matildacreations.com Üyeleri için avantajlı kampanyalar, puan toplama, alışveriş tutarları üzerinden indirim ve hediye çekleri dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kampanya düzenleyebilir. Bu halde kampanya şartları kampanya periyodu boyunca İnternet Sitesinde ilan edilecektir. Matilda Creations, işbu kampanya seçeneği ile Üyelere karşı hiçbir suretle kalıcı kampanya taahhüdü altına girmemiştir. Matilda Creations dilediği zaman kampanya uygulamasına son verme veya hiç kampanya düzenlememe hakkını saklı tutar.

Üyelik programı; biriken Üyelik puanları, e-çekleri, promosyonlar, kampanyalar, Matilda Creations tarafindan düzenlenen etkinliklerde özel avantajlar, etkinliklerden haberdar olma fırsatlarını içerir. Üyenin reklam ve kampanyalardan haberdar olmayı talep etmesi halinde elektronik ticari ileti iznine onay vermesi gerekir. Üyelik hesap bilgilerinde yer alan sipariş geçmişi, şikayetler, talepler, görüş ve öneriler, adres ve iletişim bilgileri sözleşmenin devamı ve mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüğü sona erinceye kadar Matilda Creations tarafından işlenir ve saklanır.

VII. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Matilda Creations Üyelik hesabı, kişiye özeldir ve başkasına devredilemez.

Matilda Creations’ın logo, alan adı, yazılım, isim, görsel, tasarım, buluş, marka, patent, bilinirlik, itibar, ticaret unvanı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri ve sınai hakları münhasıran Matilda Creations’a ait olup Üyeler tarafından izinsiz kullanamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz. Tespiti sağlanacak her bir izinsiz kullanım Matilda Creations’ın ilgili kişiden doğrudan ve dolaylı tazminat talep hakkını doğurur.

VIII. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üyelik Sözleşmesi onaylanırken, Üyelere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni sunulmuş olup Üye bu hususta gerekli aydınlatmanın kendisine yapıldığını, mevzuatta sayılan haklarını öğrendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Matilda Creations, Üyelerin kişisel verilerini mevzuata uygun olarak işler ve mevzuatta öngörülen sürelerle saklar.

Üyelik hesabındaki bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde ve işbu amaçlarla bağlantılı olarak yetkili kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Üyelik hesap bilgilerinde yer alan sipariş geçmişi, şikayetler, talepler, görüş ve öneriler, adres ve iletişim bilgileri sözleşmenin devamı ve mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüğü sona erinceye kadar Matilda Creations tarafından işlenir ve saklanır.

Üyelerin, kendi kişisel bilgilerine erişme hakkı bulunduğu gibi ayrıca her kullanıcı tek bir taleple ücretsiz olarak bilgilerinin düzeltmesini talep edebilir. Üye, Üyelik hesabının silinmesini talep ettiği takdirde, hesap bilgilerinin anonim hale getirilmesini veya silinmesini isteme hakkına sahiptir.

Matilda Creations Üyelik hesabının kaybolması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Hesap sahibi en kısa sürede Matilda Creations bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalınan Üyelik hesabı iptal edilir.

  1. DELİLLER

Matilda Creations’ın kendi nezdinde tuttuğu kayıtları, log ve IP kayıtları, çağrı kayıtları, ticari defter ve kayıtları, tüm elektronik kayıtları, Üyelere gönderdiği e-posta ve SMS’ler işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere tarafları bağlayıcı olarak münhasır delil anlamına geldiği, bu kapsamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil anlaşması sayıldığı taraflarca kabul edilmiştir.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Matilda Creations işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Matilda Creations açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Matilda Creations’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

  1. FESİH

Matilda Creations, dilediği zaman, dilediği Üyenin Sözleşmesini feshetme, Üyeliği geçici ya da kalıcı süre ile askıya alma, hizmetlerden yararlanmasını engelleme hakkına sahiptir.

Üye, dilediği zaman Üyelik Sözleşmesini feshedebilir. Gerçek kişi Üyeler için bu fesih, üyelik kaydının sistem üzerinden iptal edilmesi ile gerçekleşirken, tüzel kişi Üyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yazılı fesih bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Fesih tarihine kadar doğan karşılıklı hak ve yükümlülükler, devam eden ve/veya askıda duran siparişler saklıdır.

XII. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanır. Yetkili yargı mercii uyuşmazlığın miktarına ve niteliğine göre ilçe ya da il Tüketici Hakem Heyetleri; ya da İstanbul Mahkemeleri ile İstanbul İcra Daireleridir.

XIII. YÜRÜRLÜK

İşbu Üyelik Sözleşmesi, gerçek kişi Üyeler için sözleşmenin İnternet Sitesi üzerinden okunup onaylanması, onay kutucuğunun işaretlenmesi ile derhal; tüzel kişi Üyeler için ise yetkili kişi tarafından imzalı, ekli imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi örneğinin Matilda Creations’ın adresine iletilmesi ile yürürlüğe girer. Taraflarca işbu Sözleşmede kararlaştırılan haller nedeniyle feshedilmedikçe yürürlükte kalmaya devam eder.