Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme (“Sözleşme”), aşağıda detay bilgileri bulunan Satıcı’nın, Satıcı’ya ait “Matilda Creations” markasının www.matildacreations.com adresli web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden tüketicilere sunduğu ürünlerin satışı ve Alıcı’nın teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. Alıcı, satışa konu malların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal ile ilgili tüm bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Web Sitesi’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme (sipariş özeti) ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Unvan  : Nadide Eda Albant Matilda Creations Butik Pasta (Vergi kimlik no: 0490561903) (“Satıcı”)

Telefon No        : 0530 157 51 27

Adres               : Rasathane Eston Kandilli Evleri No: A11 Blok Sitesi No: 50B İç Kapı No:2 34684                           Üsküdar/İstanbul

E-posta             : info@matildacreations.com

1.4. ALICI BİLGİLERİ 

Alıcı, Web Sitesi üzerinden “Matilda Creations” marka makaron ve/veya diğer satışa konu ürünleri sipariş eden ve satın alan kişidir (“Alıcı”). Alıcının isim ve soy isimi, T.C. kimlik numarası, teslimat adresi, iletişim bilgileri ve sipariş bilgileri; Alıcı’nın sipariş talebinin ve işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla sipariş ekranı aracılığıyla Satıcı’ya iletilmektedir.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ ve YÜRÜRLÜK

2.1. İşbu sözleşme, Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmaktadır. Alıcı, sipariş vermeden önce Sözleşme’yi okuduğunu ve sipariş vermek suretiyle Sözleşme koşullarını kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme, siparişin tamamlanması ile aynı tarihte yürürlüğe girmektedir.  

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen ürünün detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi Alıcı’nın bilgisine ve kabulüne sunulmaktadır. Ödeme öncesi tabloda belirtilen ürünlerin tümü Ürün/Ürünler olarak tanımlanmaktadır.

3.2. Alıcı, Marilda Creations marka Ürünler’den, sipariş formunda kendisine sunulan çeşitlerden uygun bulunduğunu seçebilir. Bu seçenekler, Satıcı tarafından Alıcı’ya sunulur. Satıcı, ürünleri sipariş üzerine taze olarak imal etmesi nedeniyle malzeme tedariki sağlanamayacak olan ürünleri Alıcı’ya bildirir. Satıcı’nın bu nedenle Alıcı’ya bildirerek Ürün içeriğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Alıcı değişikliği onaylamadığını yazılı olarak bildirdiği takdirde, ödediği bedel iade edilerek sipariş iptal edilebilecektir. 

MADDE 4 – ÜRÜN ve HİZMETLERİN TESLİMATI

4.1. İnternet Sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilen Matilda Creations marka makaronlar Ürün olarak anılmaktadır.

4.2. Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı Ürünler, Alıcı’nın teslim günü ve saatini sipariş formunda belirlediği şekilde Alıcı’ya, teslim talep edilen adresine Satıcı tarafından organize edilen servis ile teslim edilecektir. Satıcı Şirket faaliyetleri ve anlaşmalarına bağlı olarak teslimat yöntemini değiştirme ve uygun gördüğü teslimat firması ile anlaşma hakkını haiz olup Alıcı bu hususta Satıcı’ya karşı herhangi bir itiraz veya talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslim edilebilecek ilçeler sipariş formunda belirtilmiştir. Yalnızca İstanbul il sınırları içerisinde, sipariş formunda belirtilen ilçeler ile sınırlı olmak üzere teslimat yapılabilir. Uygun olan teslim günleri, sipariş formundaki tabloda Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilmiştir. Sipariş oluşturma safhasında Alıcı tarafından seçilen teslimat zamanı hedef süreler olup Satıcı’dan kaynaklanmayan olağan gecikmeler gerçekleşebilecektir. Olası bir gecikme halinde Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirecek ve Ürün’ü belirtilen zamanda teslim etmek amacıyla gerekli özeni gösterecektir. Satıcı’nın öze yükümlülüğüne riayet etmesine rağmen yaşanabilecek gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulmayacak olup alıcı bu nevi bir durumda herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamayacaktır. Bu halde Alıcı, teslimatın yapılamaması sebebiyle herhangi hak veya iddia ileri süremeyecek, Sipariş ve kargo için ödediği tutarın iadesini talep edemeyecektir.

4.4. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de teslimat sürecinden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Teslimat anında kontrol yapılmaması veya herhangi bir ayıp bildirilmemesi halinde Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

4.5. Ürün fiyatlarına kargo masrafları dahil değildir. Tüm kargo masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı tarafından sunulan Ürün’lerin tamamı, Alıcı’nın siparişin teslimini talep ettiği lokasyon (posta kodu) a göre farklı ücret tarifeleri ile kargolanmaktadır. Kargo ücretleri her sipariş için ödeme bilgilendirme ekranında Alıcı’ya sunulur.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

Alıcı, Web Sitesi üzerinden oluşturulan siparişlerde ödemeyi İyzico sanal pos aracılığıyla gerçekleştirir. Sanal pos aracılığıyla ödeme yönteminde Alıcı, güvenli ödeme ekranına yönlendirilir ve kredi kartı bilgileri girilmesi istenerek ödeme İyzico sanal pos aracılığıyla alınır. Alıcı’nın Web Sitesi haricinde sipariş oluşturması halinde Havale/Eft yöntemleri ile ödeme gerçekleştirilebilecektir. Bu halde Sipariş, ödeme Satıcı’nın hesabına geçtikten sonra onaylanmaktadır. Ödeme Havale / Eft yapılırken 'Açıklama' kısmına sipariş formunda Alıcı için yazılan 'Ad-Soyad' bilgisi girilmesi gerekmektedir. Eksik yatırılan tutarlarda işlem onaylanmayacaktır. Ödeme eksiksiz olarak hesaba geçtikten sonra onay maili, Satıcı tarafından Alıcı’ya iletilmektedir.

Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde Alıcı  tarafından Satıcı’nın uğrayacağı her nevi zarar derhal karşılanır.

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

MADDE 6  - GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, Web Sitesi’nde gösterilen Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, kabul ettiğini ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. Alıcı, bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle; mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. Satıcı, sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. Satıcı, sipariş konusu Ürün’ün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

6.5. Ürün’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 7 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 7 günü aşması söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir Ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Alıcı tarafından iade yapılacak olan banka IBAN bilgisinin Satıcı’ya bildirilmesinde gecikilmesi halinde Satıcı’nın gecikmeden kaynaklanan sorumluluğu ortadan kalkar. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1.  Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca; tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı düzenlenmiş olup İnternet Sitesi üzerinden siparişi verilen Ürünler için kanunen Alıcı’nın cayma hakkı ya da iade hakkı bulunmamaktadır.

7.2. Matilda Creations, müşteri memnuniyeti çerçevesinde, siparişin teslim edileceği günden en az 2 gün (48 saat) kala iletilen iade taleplerini – kanun ve yönetmelik uyarınca Alıcı’nın iade hakkı bulunmamasına karşın -  kabul edilebilir.  “Çiçekli” seçeneği ile verilen siparişlerde, toplam sipariş bedelinin %30’u kesilerek iade gerçekleştirilir. Kredi kartına yapılacak iadelerde, işbu Sözleşmenin 6.5. maddesinde yer alan banka iade süresi hükümleri saklıdır.

MADDE 8 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ YARGI MERCİ 

8.1. Bu Sözleşme ‘den ve/ veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca her yıl güncellenerek ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. Alıcı bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

ALICI

SATICI